Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kiss Igor . Zobrazit všechny články

Pacient se synchronním metastazujícím kolorektálním karcinomem a s masivním postižením jater - kazuistika

06/2019 Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Kazuistika popisuje případ pacienta ve výborném celkovém stavu, velmi motivovaného k chirurgické resekci jater, u něhož předoperačně, peroperačně ani po resekci jater nebyly zaznamenány metastázy. Pacienti s „pouze jaterním postižením“ mají obecně lepší prognózu. Pacient velmi dobře léčbu snášel a mohl absolvovat několik cyklů systémové léčby s minimální hematologickou a neurologickou toxicitou systémové léčby. I v případě relapsu byl zaznamenán rychlý a významný účinek systémové léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

06/2019 Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Kolorektální karcinom je nejčastějším nádorem trávicího traktu. Stále poměrně velká část pacientů je diagnostikována ve čtvrtém klinickém stadiu, tj. ve fázi metastazujícího onemocnění. Při individualizaci léčebné strategie zvažujeme řadu faktorů, jako jsou rozsah a dynamika onemocnění, celkový stav pacienta, reálné léčebné cíle, a hlavně přání pacienta. I když je účinnost systémové léčby největší v časných liniích léčby, můžeme současnými možnostmi medicíny zásadním způsobem prodloužit život za jeho dobré kvality i v dalších liniích léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Onkologická léčba kolorektálního karcinomu

06/2018 Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu je typickým příkladem mezioborové spolupráce. Individualizovaná léčba vychází ze správně provedené diagnostiky se zohledněním rozsahu onemocnění, molekulárních prediktorů, celkového stavu nemocného a preferencí pacienta. Pacienti s pokročilým onemocněním by měli být prezentováni na mezioborové indikační komisi.
CELÝ ČLÁNEK