Strategie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

06/2019

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.1; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

2 Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je nejčastějším nádorem trávicího traktu. Stále poměrně velká část pacientů je diagnostikována ve čtvrtém klinickém stadiu, tj. ve fázi metastazujícího onemocnění. Při individualizaci léčebné strategie zvažujeme řadu faktorů, jako jsou rozsah a dynamika onemocnění, celkový stav pacienta, reálné léčebné cíle, a hlavně přání pacienta. I když je účinnost systémové léčby největší v časných liniích léčby, můžeme současnými možnostmi medicíny zásadním způsobem prodloužit život za jeho dobré kvality i v dalších liniích léčby.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, systémová léčba, individualizace léčebné strategie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM