Onkologická léčba kolorektálního karcinomu

06/2018

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu je typickým příkladem mezioborové spolupráce. Individualizovaná léčba vychází ze správně provedené diagnostiky se zohledněním rozsahu onemocnění, molekulárních prediktorů, celkového stavu nemocného a preferencí pacienta. Pacienti s pokročilým onemocněním by měli být prezentováni na mezioborové indikační komisi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, individualizovaná léčba, chemoterapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Diagnosis and treatment of colorectal cancer is a typical example of interdisciplinary collaboration. Individualized treatment is based on well-established diagnostics, taking into account the extent of the disease, molecular predictors, general condition, and patient preferences. Patients with advanced disease should be presented at an interdisciplinary indication board.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, individualized treatment, chemotherapy, targeted treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM