Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Bajčiová Viera . Zobrazit všechny články

Avelumab – novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk

06/2018 MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Karcinom z Merkelových buněk (Merkel cell carcinoma, MCC) je vzácný agresivní kožní neuroendokrinní nádor, metastazující onemocnění je asociováno se špatnou prognózou a celkovým přežitím. Účinnost avelumabu, humánní monoklonální protilátky anti-PD-L1 v registrační studii JAVELIN Merkel 200 u metastazujících MCC refrakterních na chemoterapii i u nepředléčených chemoterapie naivních pacientů s MCC vedla v březnu 2017 v USA k jeho schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) a následně v Evropě v září 2017. Podání avelumabu u pokročilých MCC v 1. linii i dalších liniích léčby prokázalo prodloužení intervalu do progrese i celkového přežití a dobrý profil bezpečnosti a zvládnutelné nežádoucí účinky.
CELÝ ČLÁNEK

Úloha a možnosti použití imunoterapie u dětských onkologických pacientů

05/2017 MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
V současnosti lze standardní léčbou (operací, chemoterapií a radioterapií) vyléčit většinu onkologicky nemocných dětí. Limitujícím faktorem zůstává její těžká akutní toxicita a pozdní následky. V dětské onkologii má imunoterapie jisté zpoždění, ale iniciální klinické studie s imunoterapií prokazují její dobrou toleranci a slibné výsledky, především u refrakterních a rekurentních nádorů vysokého rizika. V článku předkládáme současnou situaci v dětské onkologii a uvádíme, které způsoby imunoterapie jsou testovány v klinické praxi, a to od monoklonálních protilátek a inhibitorů kontrolních bodů až po nádorové vakcíny, chimerické antigenní receptory, cytokiny a vrozenou imunitu.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajících

02/2016 Viera Bajčiová
Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním dospívajících chlapců a mladých mužů ve věku 15-35 let. I když patří mezi kurabilní nádory, oddálení diagnózy a zahájení léčby má přímý vliv nejen na délku a intenzitu léčby, ale i na celkovou morbiditu a mortalitu. Pozdní diagnóza a pokročilé onemocnění snižují šanci na trvalé vyléčení. Samovyšetření varlat jako efektivní metoda sekundární prevence stále není jednoznačně doporučeno odborníky. Jeho pozitivní přínos v časné diagnostice a jednoduchost provedení jej však staví před ostatní preventivní opatření. Zdravotnická osvěta a informovanost cílové populace mladých mužů o riziku nádorů varlat a možnostech jejich prevence je všeobecně nízká.
CELÝ ČLÁNEK