Úloha a možnosti použití imunoterapie u dětských onkologických pacientů

05/2017

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

V současnosti lze standardní léčbou (operací, chemoterapií a radioterapií) vyléčit většinu onkologicky nemocných dětí. Limitujícím faktorem zůstává její těžká akutní toxicita a pozdní následky. V dětské onkologii má imunoterapie jisté zpoždění, ale iniciální klinické studie s imunoterapií prokazují její dobrou toleranci a slibné výsledky, především u refrakterních a rekurentních nádorů vysokého rizika. V článku předkládáme současnou situaci v dětské onkologii a uvádíme, které způsoby imunoterapie jsou testovány v klinické praxi, a to od monoklonálních protilátek a inhibitorů kontrolních bodů až po nádorové vakcíny, chimerické antigenní receptory, cytokiny a vrozenou imunitu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dětské nádory, imunoterapie, monoklonální protilátky, vakcíny, buněčná terapie, cytokiny

 

SUMMARY

Currently the most children with cancer can be cured with standard therapy (surgery, chemotherapy, radiotherapy). The only limiting factor is its severe acute toxicity and late adverse events. In pediatric oncology immunotherapy has some delay, but the initial clinical trials of immunotherapy show a good tolerance and promising results, specially in the setting of refractory or recurrent high-risk tumors. In this article we will discuss a current situation in pediatric oncology, what immunotherapies are being tested in the clinical practice, from monoclonal antibodies, check-point inhibitors to tumor vaccines, chimeric antigene receptors, cytokines and innate immunity.

 

KEY WORDS

pediatric cancer, immunotherapy monoclonal antibodies, vaccines, cell therapy, cytokines

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM