Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Zemánková Anežka . Zobrazit všechny články

Avelumab + axitinib v první linii léčby renálního karcinomu - kazuistika

02/2023 MUDr. Anežka Zemánková
Kazuistika je o pacientce s metastazujícím renálním karcinomem s dobrým prognostickým skóre podle klasifikace International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC), která byla léčena v první linii kombinací avelumab + axitinib. Léčba byla komplikována nežádoucími účinky (imunitně podmíněná artritida a hepatitida, stomatitida, hand-foot syndrom), ale nakonec bylo dosaženo kompletní remise onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK