Avelumab + axitinib v první linii léčby renálního karcinomu - kazuistika

02/2023

MUDr. Anežka Zemánková

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Kazuistika je o pacientce s metastazujícím renálním karcinomem s dobrým prognostickým skóre podle klasifikace International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC), která byla léčena v první linii kombinací avelumab + axitinib. Léčba byla komplikována nežádoucími účinky (imunitně podmíněná artritida a hepatitida, stomatitida, hand-foot syndrom), ale nakonec bylo dosaženo kompletní remise onemocnění.

 

Klíčová slova

světlobuněčný renální karcinom, avelumab, axitinib, histologická verifikace, artritida, hepatitida, stomatitida, hand-foot syndrom

 

SUMMARY

The case report is about a patient with metastatic renal cell carcinoma with a good prognostic score according to International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) who was treated in the first line with a combination of avelumab + axitinib. The treatment was complicated by side effects (immune-related arthritis and hepatitis, stomatitis, hand-foot syndrome), but a complete remission was achieved.

 

Key words

clear cell renal cell carcinoma, avelumab, axitinib, biopsy, arthritis, hepatitis, stomatitis, hand-foot syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM