Význam 177Lu-PSMA-617 v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

02/2024

MUDr. Anežka Zemánková

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Léčba 177Lu-PSMA-617 se nově uplatňuje v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty po selhání přípravků ARTA a taxanové chemoterapie. Účinnost byla prokázána v klinické studii VISION. V současnosti probíhají klinické studie s 177Lu-PSMA-617 v léčbě karcinomu prostaty i v indikaci hormonálně senzitivního onemocnění a dále také v kombinační léčbě.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, PSMA, 177Lu-PSMA-617, klinické studie

 

SUMMARY

Treatment with 177Lu-PSMA-617 is used for the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer after the failure of ARPI and taxan based chemotherapy. Efficiency has been proven in a clinical trial VISION. Currently, clinical trials with 177Lu-PSMA-617 are underway in prostate cancer and in the indication of hormone sensitive disease and in combination treatment.

 

Key words

prostate cancer, PSMA, 177Lu-PSMA-617, clinical trials

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM