Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Svatoň Martin . Zobrazit všechny články

Diagnostika plicního karcinomu

05/2020 MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
Cílem tohoto článku je získat základní představu o moderním trendu v diagnostice plicního karcinomu. Věnuje se stručně jak celkovému pohledu na pacienta, tak i zobrazovacím metodám a verifikaci nalezených lézí. V oblasti zobrazovacích metod objasňuje koncept užití vyšetření trupu metodou pozitronové emisní tomografie kombinované s výpočetní tomografií (positron emission tomography / computed tomography, PET/CT) a vyšetření mozku metodou magnetické rezonance (magnetic resonance, MR). V morfologické verifikaci se věnuje jak klasickým metodám, tak i moderním navigačním bronchoskopickým systémům. Opomenuty nejsou ani patologické požadavky na adekvátní diagnostiku plicního karcinomu včetně molekulárních markerů.
CELÝ ČLÁNEK

Crizotinib - stále léčba volby pro pacienty s plicními adenokarcinomy s ALK translokací?

06/2017 MUDr. Martin Svatoň, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor cílící na translokaci genu ALK. Na základě studií Profile 1007 a Profile 1014 se v minulosti stal základem léčby pro pacienty s translokací ALK jak v první, tak případně i ve druhé linii léčby. Jeho toxický profil je přijatelný a obvykle dobře zvládnutelný. V České republice byl vzhledem k formě úhrady užíván dosud výhradně v linii druhé a v článku dokládáme zkušenosti z našeho pracoviště s tímto přípravkem. V současné době doložily účinnost u nemocných s translokacemi ALK i další léky (ceritinib, alectinib), a tak je otázkou, jaké léčebné schéma zvolit, což je blíže probráno v diskusi.
CELÝ ČLÁNEK