Crizotinib - stále léčba volby pro pacienty s plicními adenokarcinomy s ALK translokací?

06/2017

MUDr. Martin Svatoň, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK Plzeň

 

SOUHRN

Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor cílící na translokaci genu ALK. Na základě studií Profile 1007 a Profile 1014 se v minulosti stal základem léčby pro pacienty s translokací ALK jak v první, tak případně i ve druhé linii léčby. Jeho toxický profil je přijatelný a obvykle dobře zvládnutelný. V České republice byl vzhledem k formě úhrady užíván dosud výhradně v linii druhé a v článku dokládáme zkušenosti z našeho pracoviště s tímto přípravkem. V současné době doložily účinnost u nemocných s translokacemi ALK i další léky (ceritinib, alectinib), a tak je otázkou, jaké léčebné schéma zvolit, což je blíže probráno v diskusi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

translokace ALK, crizotinib, ceritinib, alectinib

 

SUMMARY

Crizotinib is a tyrosine kinase inhibitor targeting ALK translocation. Based on Profile 1007 and Profile 1014 trial, it has become the basis of treatment for patients with ALK translocation in the first as well as the second line of treatment. Its toxic profile is acceptable and usually well manageable. In the Czech Republic, due to the form of payment, it has been used exclusively in the second line, where we document the experience from our workplace with this drug. Currently, other drugs (ceritinib, alectinib) have proven to be effective in patients with ALK translocations, when it is a question of choosing a treatment plan, which is discussed in more detail in the discussion.

 

KEY WORDS

ALK translocation, crizotinib, ceritinib, alectinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM