Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Sedláčková Eva . Zobrazit všechny články

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

02/2021 MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Životní cesta dr. Bajčiové se s tou mojí poprvé zkřížila v roce 2003 při práci v neformální interdisciplinární Karcinoidové skupině, zabývající se diagnostikou a terapií neuroendokrinních nádorů. Byla tehdy jedinou zástupkyní dětské onkologie mezi námi, „dospělými“ onkology. Časté pracovní schůzky, domácí i zahraniční kongresy s aktivní účastí členů skupiny nám poskytly příležitost probírat záležitosti profesní i rodinné, a navzdory vzdálenosti Praha - Brno se Vierka zařadila do úzkého okruhu mých blízkých přátel. V pozdějších letech, když nám odrostly děti, začaly jsme spolu vyrážet na společné dobrodružné dovolené. Vieru tak znám nejen z života profesního, ale i z života osobního. Ze společných chvil, které jsme trávily nejen dlouhými debatami o onkologii, ale i o běžných lidských problémech, které nám život předkládá, oceňuji nejen její smysl pro humor, ale i její reakce ve stresových situacích, které jsme spolu zažily. Třeba bloudění v lese v Jizerských horách, dohánění odjíždějícího trajektu po 16 km dlouhém sestupu soutěskou na Krétě, výstup do kráteru sopky Vulcano nebo sjezd divoké řeky na raftu v Turecku.
CELÝ ČLÁNEK

Epiteliální nádory thymu - thymomy a karcinomy

05/2018 MUDr. Eva Sedláčková
Thymomy a karcinomy thymu patří mezi nádory s nižším výskytem, některé typy bývají spojeny s autoimunitními chorobami. Následující sdělení uvádí epidemiologii, diagnostiku, klasifikaci, terapii a dispenzarizaci epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných doporučení ESMO1 a vlastních 38letých zkušeností.
CELÝ ČLÁNEK