Epiteliální nádory thymu - thymomy a karcinomy

05/2018

MUDr. Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Thymomy a karcinomy thymu patří mezi nádory s nižším výskytem, některé typy bývají spojeny s autoimunitními chorobami. Následující sdělení uvádí epidemiologii, diagnostiku, klasifikaci, terapii a dispenzarizaci epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných doporučení ESMO1 a vlastních 38letých zkušeností.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

thymom, karcinom thymu, autoimunitní choroby, myasthenia gravis, chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Thymomas and thymic carcinomas are relatively rare tumours, some of them are often accompanied by autoimmune diseases. Article deals with epidemiology, diagnosis, classification, therapy and dispensarisation of epithelial thymic tumours based on contemporary ESMO guidelines1 and own 38 years experience.

 

KEY WORDS

thymoma, thymic carcinoma, autoimmune diseases, myasthenia gravis, chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM