Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Podrazil Michal . Zobrazit všechny články

Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín

03/2018 MUDr. Zuzana Střížová; MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.; prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Imunoterapie nádorových onemocnění zaznamenala v poslední dekádě významné úspěchy, a je tudíž považována za převratnou terapii v onkologii. Prudký rozvoj moderních technik umožnil vznik vysoce personalizované biologické a buněčné léčby. V terapii solidních nádorů se zdají být velmi perspektivní tzv. checkpoint inhibitory, jejichž výzkum a testování v rámci probíhajících klinických studií však musí zohledňovat též prevenci nežádoucích autoimunitních reakcí. U hematologických malignit dosáhla výrazných výsledků terapie pomocí CAR T buněk, která v kombinaci s onkolytickými viry může v budoucnosti představovat zásadní zlom v léčbě vybraných zhoubných nádorů. Zde nabízíme přehled nejužívanějších imunoterapeutických přístupů současnosti a ukazujeme směr, kterým se vývoj protinádorových vakcín vyvíjí.
CELÝ ČLÁNEK

Cílená léčba a imunoterapie u nádorů gastrointestinálního traktu

13/2016 Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková
Současné vědecké poznatky zejména v oblasti molekulární imunologie vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, a tím umožňují identifikaci strategických imunoterapeutických cílů uplatňujících se ve vývoji nových protinádorových léků. Právě imunoterapie se vedle konvenčních terapeutických postupů ukazuje jako další perspektivní léčebná modalita u nádorových onemocnění. V článku diskutujeme obecné principy imunoterapie, je podán souhrn biologických léčiv schválených a používaných v klinické praxi u nádorů gastrointestinálního traktu a následně předkládáme přehled aktuálních imunoterapeutických přístupů, které jsou v pokročilé fázi klinického hodnocení a mají naději v dohledné době vstoupit do léčebných protokolů v této oblasti.
CELÝ ČLÁNEK