Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín

03/2018

MUDr. Zuzana Střížová; MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.; prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie nádorových onemocnění zaznamenala v poslední dekádě významné úspěchy, a je tudíž považována za převratnou terapii v onkologii. Prudký rozvoj moderních technik umožnil vznik vysoce personalizované biologické a buněčné léčby. V terapii solidních nádorů se zdají být velmi perspektivní tzv. checkpoint inhibitory, jejichž výzkum a testování v rámci probíhajících klinických studií však musí zohledňovat též prevenci nežádoucích autoimunitních reakcí. U hematologických malignit dosáhla výrazných výsledků terapie pomocí CAR T buněk, která v kombinaci s onkolytickými viry může v budoucnosti představovat zásadní zlom v léčbě vybraných zhoubných nádorů. Zde nabízíme přehled nejužívanějších imunoterapeutických přístupů současnosti a ukazujeme směr, kterým se vývoj protinádorových vakcín vyvíjí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, protinádorové vakcíny

 

SUMMARY

Immunotherapy has accomplished an impressive success within the past several years and therefore is widely accepted as a breakthrough therapy in the field of oncology. The rapid development of modern methods has led to generation of highly personalized biological and cellular therapy. In the solid tumor treatment, checkpoint inhibitors turned to be a very perspective therapeutic modality however, the prevention of undesired autoimmune events should be targeted in ongoing clinical trials. In hematological malignancies, application of CAR T cells showed significant results and combining CAR T cells with oncolytic viruses might be a promising approach in the future. Here we provide the systematic review of the modern immune-oncologic approaches and present the course of basic research in the field of cancer immunotherapy.

 

KEY WORDS

immunotherapy, anti-cancer vaccines

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM