Cílená léčba a imunoterapie u nádorů gastrointestinálního traktu

13/2016

MUDr. Michal Podrazil, Ph.D., prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Současné vědecké poznatky zejména v oblasti molekulární imunologie vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, a tím umožňují identifikaci strategických imunoterapeutických cílů uplatňujících se ve vývoji nových protinádorových léků. Právě imunoterapie se vedle konvenčních terapeutických postupů ukazuje jako další perspektivní léčebná modalita u nádorových onemocnění. V článku diskutujeme obecné principy imunoterapie, je podán souhrn biologických léčiv schválených a používaných v klinické praxi u nádorů gastrointestinálního traktu a následně předkládáme přehled aktuálních imunoterapeutických přístupů, které jsou v pokročilé fázi klinického hodnocení a mají naději v dohledné době vstoupit do léčebných protokolů v této oblasti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunitní systém, cílená léčba, monoklonální protilátky, imunoterapie

 

SUMMARY

Current advances in the field of molecular immunology are leading to a better understanding of interactions between the immune system and cancer, enabling identification of new targets in the immune system used in the development of new anticancer therapeutic agents. Immunotherapy, in conjunction with conventional therapy, is emerging as another promising cancer treatment modality. In this article, we discuss the general principles of immunotherapy and provide a summary of approved biological drugs used in the treatment of gastrointestinal tract malignancies. We then overview the immunotherapeutic approaches of current clinical trials in advanced phase, which are likely to enter treatment protocols in this area in the near future.

 

KEY WORDS

immune system, targeted therapy, monoclonal antibodies, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM