Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Petráková Katarína . Zobrazit všechny články

Neoadjuvantní systémová léčba u HER2 pozitivního karcinomu prsu - kazuistika

04/2019 MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Primárním cílem neoadjuvantní systémové léčby u pacientek s časným karcinomem prsu je down-staging onemocnění a dosažení operability primárně i no pe rabilního nádoru nebo dosažení menší radikality chirurgické léčby. Dosažení kompletní patologické remise má vliv na dlouhodobou prognózu pacientek hlavně u triple negativního karcinomu prsu a neluminálního HER2 (humánní epidermální receptor 2, receptor for the human epidermal growth factor 2) pozitivního karcinomu prsu. V kazuistice prezentujeme případ pacientky s lokálně pokročilým HER2 pozitivním karcinomem prsu, u které bylo dosaženo kompletní remise intenzivní neoadjuvantní systémovou léčbou pomocí duální blokády HER2 receptoru, díky čemuž mohla být výrazně zredukována následná chirurgická léčba.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2019

04/2019 MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK