Neoadjuvantní systémová léčba u HER2 pozitivního karcinomu prsu - kazuistika

04/2019

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Primárním cílem neoadjuvantní systémové léčby u pacientek s časným karcinomem prsu je down-staging onemocnění a dosažení operability primárně i no pe rabilního nádoru nebo dosažení menší radikality chirurgické léčby. Dosažení kompletní patologické remise má vliv na dlouhodobou prognózu pacientek hlavně u triple negativního karcinomu prsu a neluminálního HER2 (humánní epidermální receptor 2, receptor for the human epidermal growth factor 2) pozitivního karcinomu prsu. V kazuistice prezentujeme případ pacientky s lokálně pokročilým HER2 pozitivním karcinomem prsu, u které bylo dosaženo kompletní remise intenzivní neoadjuvantní systémovou léčbou pomocí duální blokády HER2 receptoru, díky čemuž mohla být výrazně zredukována následná chirurgická léčba.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, neoadjuvantní systémová léčba, trastuzumab, pertuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM