Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Novotný Jan . Zobrazit všechny články

Dědičnost u nádorů prsu - nová fakta

04/2022 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Široká dostupnost testování hereditárních vloh pro nádory prsu umožnila v posledních letech pochopit nové souvislosti u genů odhalených již dříve, a využít těchto poznatků jak v prevenci, tak i léčbě. Nadto se rozšířila skupina genů se střední penetrancí, která riziko nádorů prsu také modifikuje, byť v menší míře. V článku tyto novinky diskutujeme.
CELÝ ČLÁNEK

Gastrointestinální stromální nádor v roce 2020 aneb najednou spousta novinek

01/2021 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Pokroky v molekulární klasifikaci gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST), zejména jeho subklasifikace podle zjištěných genetických alterací i vývoj nových léků v posledních dvou letech výrazným způsobem ovlinily volbu léčebných postupů jak v časné fázi nemoci, tak i vedení léčby paliativní.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie karcinomu ledviny: současnost v kontextu minulosti

04/2020 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Metastazující adenokarcinom ledviny patří mezi nádorové diagnózy, u nichž je již dlouhodobě imunologická odpověď pozorována, systematicky studována a terapeuticky využívána. V loňském roce byly publikovány studie se čtyřmi novými imunologickými režimy (nivolumab s ipilimumabem, atezolizumab s bevacizumabem, avelumab s axitinibem a pembrolizumab s axitinibem), které nabízejí správně vybraným pacientům vyšší šanci na příznivější průběh nemoci než režimy starší. Silné i slabé stránky těchto studií jsou v článku podrobně diskutovány.
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D

01/2020 Pohled za hranice
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK

Role abemaciclibu v léčbě hormonálně dependentního, HER2 negativního metastazujícího karcinomu prsu

01/2020 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Poznání mechanismů kancerogeneze umožnilo v posledních letech farmakologicky atakovat nejrůznější nitrobuněčné signální kaskády, které jsou v nádorových buňkách karcinomu prsu alterovány. K novým skupinám léčiv tak patří inhibitory HER2/Neu, mTOR, PI3K a nejnověji i inhibitory cyklindependentních kináz 4 a 6. Článek seznamuje čtenáře o současné úloze abemaciclibu v kontextu dalších dvou léků ze stejné skupiny - palbociclibu a ribociclibu.
CELÝ ČLÁNEK