Gastrointestinální stromální nádor v roce 2020 aneb najednou spousta novinek

01/2021

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Onkologi, Sunderby Sjukhus, Luieá, Švédsko

 

SOUHRN

Pokroky v molekulární klasifikaci gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST), zejména jeho subklasifikace podle zjištěných genetických alterací i vývoj nových léků v posledních dvou letech výrazným způsobem ovlinily volbu léčebných postupů jak v časné fázi nemoci, tak i vedení léčby paliativní.

 

Klíčová slova

GIST, imatinib, pazopanib, regorafenib, ripretinib, PDGFR, NF1, SDH

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM