Gastrointestinální stromální nádor v roce 2020 aneb najednou spousta novinek

01/2021

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Onkologi, Sunderby Sjukhus, Luieá, Švédsko

 

SOUHRN

Pokroky v molekulární klasifikaci gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST), zejména jeho subklasifikace podle zjištěných genetických alterací i vývoj nových léků v posledních dvou letech výrazným způsobem ovlinily volbu léčebných postupů jak v časné fázi nemoci, tak i vedení léčby paliativní.

 

Klíčová slova

GIST, imatinib, pazopanib, regorafenib, ripretinib, PDGFR, NF1, SDH

 

Novotný J. Gastrointestinální stromální nádor v roce 2020 aneb najednou spousta novinek.

Onkol Revue 2021;8(1):77-83.

 

SUMMARY

The advances in molecular biology of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in recent years has allowed to distinguish various tumor subtypes that respond differently to anticancer therapy. This fact together with the development of new active drugs has led to the changes in standards of care in both adjuvant and palliative settings.

 

Key words

GIST, imatinib, pazopanib, regorafenib, ripretinib, PDGFR, NF1, SDH

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM