Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Navrátil Jiří . Zobrazit všechny články

Prevence kostních komplikací u urologických nádorů

02/2023 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Metastatické kostní postižení vyžaduje komplexní přístup. Kromě léčby vlastního onkologického onemocnění je třeba vždy zvažovat i podávání léků modifikujících kostní metabolismus (bone modifying agents, BMA), paliativní radioterapii, eventuálně operační výkon. Cílem je minimalizace rizika vzniku závažné kostní příhody, která zásadně snižuje kvalitu života nemocného a v mnoha případech i zkracuje jeho přežití. Závažnou kostní příhodou rozumíme patologickou frakturu, bolest, útlak míchy a případně hyperkalcemii. Článek je zaměřen na doporučení léčby BMA a jejich účinnost u jednotlivých urologických malignit.
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující karcinom prostaty jako chronické onemocnění

02/2022 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Karcinom prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů a jeho incidence stoupá s věkem. Diagnostika se opírá o hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), perrectum vyšetření a biopsii prostaty. Podle rozsahu onemocnění léčíme pacienty kurativně radioterapií, či radikální prostatektomií. V případě diseminovaného onemocnění se jedná sice o paliativní léčbu, ale za posledních 15 let se medián celkového přežití pacientů téměř zečtyřnásobil a zlepšila se i kvalita jejich života.1'2 Je to dáno rozvojem nových léčebných možností a jejich časným zařazením do léčebného plánu. Karcinom prostaty se tak stává chronicky léčitelným onemocněním.
CELÝ ČLÁNEK

Pacient s diseminovaným karcinomem ledviny léčený tyrosinkinázovým inhibitorem v 1. i 2. linii paliativní léčby - kazuistika

04/2020 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Diseminovaný karcinom ledviny patří mezi nevyléčitelná onemocnění. Pilířem v léčbě je cílená léčba tyrosinkinázovými inhibitory (TKI). Přestavujeme kazuistiku polymorbidního pacienta s diseminovaným světlobuněčným karcinomem ledviny, léčeného dvěma liniemi TKI s dobrou odpovědí na léčbu při zachování dobré kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Nežádoucí účinky protinádorové terapie v ambulanci praktického lékaře

05/2019 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Onkologická léčba může být provázena řadou nežádoucích účinků. Vždy se snažíme naše pacienty edukovat, jsou vybaveni telefonním pohotovostním číslem a často i tzv. záchrannou medikací, kterou mohou užít v případě potíží (antiemetika, antidiarhoika, analgetika atd.). Přesto mohou nastat situace, kdy pacienti jdou se svými potížemi primárně za praktickým lékařem (doporučené léky neužívají nebo doporučená medikace nestačí, pacient si léky nevyzvedl v lékárně apod.). Dobrá spolupráce mezi praktickým lékařem a onkologem je proto velmi důležitá. V článku budou představeny nejčastější nežádoucí účinky onkologické léčby včetně imunoterapie a jejich zvládání v ambulanci praktického lékaře.
CELÝ ČLÁNEK