Metastazující karcinom prostaty jako chronické onemocnění

02/2022

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů a jeho incidence stoupá s věkem. Diagnostika se opírá o hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), perrectum vyšetření a biopsii prostaty. Podle rozsahu onemocnění léčíme pacienty kurativně radioterapií, či radikální prostatektomií. V případě diseminovaného onemocnění se jedná sice o paliativní léčbu, ale za posledních 15 let se medián celkového přežití pacientů téměř zečtyřnásobil a zlepšila se i kvalita jejich života.1'2 Je to dáno rozvojem nových léčebných možností a jejich časným zařazením do léčebného plánu. Karcinom prostaty se tak stává chronicky léčitelným onemocněním.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, chemoterapie, hormonální léčba, ARTA, theranostika, olaparib, lutecium

 

SUMMARY

Prostate cancer is one of the most common cancers in men and its incidence increases with age. Diagnosis is based on prostate-specific antigen (PSA) value, per rectal examination and prostate biopsy. Patients with localized disease are treated with radiotherapy or radical prostatectomy. Although patients with disseminated disease are treated palliatively, the median overall survival has increased almost four times over the last 15 years and the quality of life has improved. This is due to the development of new treatment options and their early inclusion in the treatment plan. Prostate cancer thus becomes a chronically treatable disease.

 

Key words

prostate cancer, chemotherapy, hormonal therapy, ARTA, theranostic, olaparib, lutetium

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM