Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Michalka Jozef . Zobrazit všechny články

Klasický Hodgkinův lymfom jako primární příčina rychle progredující multiorgánové dysfunkce s nutností použití modifikovaných léčebných protokolů

Supplementum 01/2023 MUDr. Jozef Michalka
Syndrom multiorgánové dysfunkce může být charakterizován jako kulminace excesivní generalizované imunitní, neuroendokrinní a zánětlivé reakce organismu na inzult, která postihuje minimálně dva orgánové systémy. A to i ty, které nebyly původním inzultem primárně postiženy.1 Vyskytuje se nejčastěji v souvislosti se sepsí, ale vzácně může být i projevem nádorového onemocnění. Klasický Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorů. V závislosti na věku, klinickém stadiu lymfomu a dalších rizikových faktorech může být vyléčeno až 90 % nemocných.2 V této kazuistice popisujeme nezvyklý průběh dlouho nepoznaného klasického Hodgkinova lymfomu, který byl asociován se syndromem aktivovaných makrofágů a vedl k bezprostředně život ohrožujícímu syndromu multiorgánové dysfunkce.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby nivolumabem u nemocných s klasickým Hodgkinovým lymfomem

06/2022 MUDr. Jozef Michalka
Nivolumab by měl být v současnosti lékem volby u pacientů s relapsem klasického Hodgkinova lymfomu po vysokodávkované chemoterapii a provedení autologní transplantace krvetvorných buněk. Vzhledem ke specifickému imunitnímu mechanismu účinku bez přímého cytotoxického vlivu na nádorové buňky, příznivému profilu toxicity a deklarované účinnosti i u jinak refrakterních případů je snahou využít jeho léčebný potenciál i v jiných léčebných schématech. V tomto přehledu zmiňujeme různé klinické situace a možnosti léčebného použití nivolumabu u nemocných s klasickým Hodgkinovým lymfomem s odkazem na publikované výsledky klinických studií.
CELÝ ČLÁNEK