Klasický Hodgkinův lymfom jako primární příčina rychle progredující multiorgánové dysfunkce s nutností použití modifikovaných léčebných protokolů

Supplementum 01/2023

MUDr. Jozef Michalka

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Syndrom multiorgánové dysfunkce může být charakterizován jako kulminace excesivní generalizované imunitní, neuroendokrinní a zánětlivé reakce organismu na inzult, která postihuje minimálně dva orgánové systémy. A to i ty, které nebyly původním inzultem primárně postiženy.1 Vyskytuje se nejčastěji v souvislosti se sepsí, ale vzácně může být i projevem nádorového onemocnění. Klasický Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorů. V závislosti na věku, klinickém stadiu lymfomu a dalších rizikových faktorech může být vyléčeno až 90 % nemocných.2 V této kazuistice popisujeme nezvyklý průběh dlouho nepoznaného klasického Hodgkinova lymfomu, který byl asociován se syndromem aktivovaných makrofágů a vedl k bezprostředně život ohrožujícímu syndromu multiorgánové dysfunkce.

 

Klíčová slova

Hodgkinův lymfom, syndrom multiorgánové dysfunkce, syndrom aktivovaných makrofágů, teploty nejasné etiologie

 

SUMMARY

Multiple organ dysfunction syndrome can be characterized as a cumulative excessive generalized immune, neuroendocrine and inflammatory reaction of the organism on the insult that affects at least two organ systems including those, which were not primarily affected. Most often it is related to sepsis, but rarely it can be a symptom of tumor. Classic Hodgkin lymphoma is one of the best treatable tumors at all. Depending on age, clinical stage of the disease and other prognostic factors up to 90 % of the patients can be cured. In this article we describe an unusual course of the classic Hodgkin lymphoma, that was unrevealed for a long time, associated with hemophagocytic syndrome and led to the life-threatening multiple organ dysfunction syndrome.

 

Key words

Hodgkin lymphoma, multiorgan dysfunction syndrome, hemophagocytic syndrome, fever of unknown origin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM