Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Matěj Radoslav . Zobrazit všechny články

Doporučený postup pro histopatologické vyšetření nádorů plic

05/2020 Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., RNDr. Ivana Tichá, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Doporučený postup pro bioptické vyšetření nádorů plic - úvodní slovo

05/2020 Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
V následujícím textu máte možnost se seznámit s plnou verzí doporučeného postupu bioptického vyšetření nádorů plic, který jsme v rámci skupiny spoluautorů připravili v roce 2019 pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP (SČP). V rámci naší odborné společnosti obdobné doporučené postupy vypracováváme pro všechny hlavní diagnózy nádorových onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Prognostický význam primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin

04/2020 MUDr. Aneta Rozsypalová; MUDr. Blanka Rosová; Mgr. Alžběta Filipová, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; Mgr. Renata Chloupková; MUDr. Igor Richter, Ph.D.; MUDr. Jan Prokš; prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
V histologických vzorcích resekátu ledvin 104 pacientů se světiobuněčným karcinomem ledvin byla retrospektivně imunofluorescenčně vyšetřena frekvence výskytu primárních řasinek. Ostatní parametry byly vyšetřeny imunohistochemicky. Medián celkového přežití (overall survival, OS) byl signifikantně delší u pacientů s nižší frekvencí výskytu primárních řasinek (< 0,002) než u pacientů s vyšší frekvencí primárních řasinek (> 0,002) (p < 0,001). Medián OS byl signifikantně delší u pacientů s nižší expresí (< 25 %) CD8+ TIL (tumor infiltrující lymfocyty) v porovnání s pacienty s vyšší expresí (> 25 %) CD8+ TIL (p = 0,006). Medián OS byl signifikantně delší u pacientů s nižší expresí (< 25 %) PD-1 (receptor programované buněčné smrti 1) než u pacientů s vyšší expresí (> 25 %) PD-1 (p = 0,006). Tato studie poskytuje data o prognostickém významu primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin.
CELÝ ČLÁNEK