Doporučený postup pro bioptické vyšetření nádorů plic - úvodní slovo

05/2020

Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.1,2, prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.3

​​​​​​1 Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

2 Ústav patologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

3 Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

V následujícím textu máte možnost se seznámit s plnou verzí doporučeného postupu bioptického vyšetření nádorů plic, který jsme v rámci skupiny spoluautorů připravili v roce 2019 pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP (SČP). V rámci naší odborné společnosti obdobné doporučené postupy vypracováváme pro všechny hlavní diagnózy nádorových onemocnění.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM