Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Maňásek Viktor . Zobrazit všechny články

Je indikace k adjuvantní terapii u renálního karcinomu ledviny?

02/2022 MUDr. Viktor Maňásek
Navzdory rozšíření možností léčby pokročilého renálního karcinomu dosud neexistovaly studie prokazující nesporný účinek adjuvantní terapie lokalizovaného renálního karcinomu po nefrektomii. Prvotní studie s imunoterapií interferonem alfa a interleukinem 2 neprokázaly účinnost, další práce s tyrosinkinázovými inhibitory přinesly výsledky kontroverzní. Přelomovým momentem je užití inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce, které dosud prokázaly účinnost u metastazující nemoci a nově se jeví slibnou léčebnou strategií i v adjuvantní indikaci vysoce rizikových nádorů ledvin.
CELÝ ČLÁNEK

Biosimilární pegfilgrastim

01/2020 MUDr. Viktor Maňásek
Chemoterapií indukovaná neutropenie, a především febrilní neutropenie, představují závažnou komplikaci protinádorové systémové léčby. V profylaxi indikujeme ve specifických situacích růstové faktory myelopoézy. Kromě filgrastimu a pegfilgrastimu došlo v poslední době k vývoji mnoha biosimilárních přípravků, které prokázaly podobný léčebný a bezpečností profil ve srovnání s originálními přípravky. Biosimilární léčiva podléhají týmž schvalovacím procesům a týmž standardům farmaceutické kvality, bezpečnosti a účinnosti, které se vztahují na veškerá biologická léčiva schválená v Evropské unii. Při snížení nákladů na biosimilární přípravky by mohlo dojít k optimalizaci používání růstovým faktorů s lepší dostupností pro indikované nemocné.
CELÝ ČLÁNEK

Nutriční léčba u onkologicky nemocných

06/2017 MUDr. Viktor Maňásek
Nádorová onemocnění jsou zatížena významným rizikem rozvoje podvýživy. Nutriční terapie je podstatnou součástí komplexní léčebné strategie malignit. Máme dostatek validních dat podporujících smysluplnost nutriční podpory ke zlepšení klinického stavu nemocných a dodržení léčebného plánu. Přítomnost aktivního nádoru zapříčiňuje rozvoj pestrých metabolických a humorálních změn, interferujících s příjmem a zpracováním jednotlivých složek výživy. V tomto článku je shrnut aktuální pohled na možnosti nutriční intervence v podmínkách České republiky, a to včetně přehledu enterální a parenterální výživy se zaměřením na indikaci v různých klinických situacích.
CELÝ ČLÁNEK