Biosimilární pegfilgrastim

01/2020

MUDr. Viktor Maňásek

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Chemoterapií indukovaná neutropenie, a především febrilní neutropenie, představují závažnou komplikaci protinádorové systémové léčby. V profylaxi indikujeme ve specifických situacích růstové faktory myelopoézy. Kromě filgrastimu a pegfilgrastimu došlo v poslední době k vývoji mnoha biosimilárních přípravků, které prokázaly podobný léčebný a bezpečností profil ve srovnání s originálními přípravky. Biosimilární léčiva podléhají týmž schvalovacím procesům a týmž standardům farmaceutické kvality, bezpečnosti a účinnosti, které se vztahují na veškerá biologická léčiva schválená v Evropské unii. Při snížení nákladů na biosimilární přípravky by mohlo dojít k optimalizaci používání růstovým faktorů s lepší dostupností pro indikované nemocné.

 

Klíčová slova

neutropenie, pegfilgrastim, biosimilární

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM