Je indikace k adjuvantní terapii u renálního karcinomu ledviny?

02/2022

MUDr. Viktor Maňásek

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Navzdory rozšíření možností léčby pokročilého renálního karcinomu dosud neexistovaly studie prokazující nesporný účinek adjuvantní terapie lokalizovaného renálního karcinomu po nefrektomii. Prvotní studie s imunoterapií interferonem alfa a interleukinem 2 neprokázaly účinnost, další práce s tyrosinkinázovými inhibitory přinesly výsledky kontroverzní. Přelomovým momentem je užití inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce, které dosud prokázaly účinnost u metastazující nemoci a nově se jeví slibnou léčebnou strategií i v adjuvantní indikaci vysoce rizikových nádorů ledvin.

 

Klíčová slova

renální karcinom, adjuvance, imunoonkologie, checkpoint inhibitory, pembrolizumab

 

SUMMARY

Despite the widespread treatment options for advanced renal cell carcinoma, there have not yet been studies demonstrating the indisputable effect of adjuvant therapy of localized renal cell carcinoma after nephrectomy. Initial studies with immunotherapy interferon alfa and interleukin 2 did not show efficacy, further work with tyrosine inhibitors brought some controversial results. The breakthrough moment is the use of checkpoint inhibitors, which have shown effectiveness in metastatic disease and newly appear to be a promising treatment strategy in the adjuvant indication of high-risk kidney tumors.

 

Key words

renal cell carcinoma, adjuvance, immunooncology, checkpoint inhibitors, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM