Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kozáková Šárka . Zobrazit všechny články

Využití personalizované precizní medicíny a inovativních přístupů ke klinickým hodnocením v pediatrické onkologii

01/2022 Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Michal Kýr, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
Koncept personalizované medicíny je jedním z hlavních léčebných směrů v pediatrické onkologii posledních přibližně 15 let. Potřeba individualizace léčby či její personalizace vyplynula z klinických zkušeností a léčebných výsledků dosažených na bázi léčby čistě podle klinických protokolů, které - jakkoli přinesly do klinické medicíny potřebný prvek standardizace - často nebyly schopny zohlednit faktor jedince. Mezi faktory jedince patří z těch základních věk, komorbidity, souběžná terapie a vývoj těchto aspektů v průběhu onemocnění. V dalším textu se zaměříme na stručný rozbor aspektů vlastního onemocnění, aspektů celkového kontextu organismu hostitele, tj. pacienta, kterého léčíme, a dále aspektů léčiv, resp. léčebné strategie, jíž pacienta léčíme.
CELÝ ČLÁNEK

Zdraví ohrožující interakce fytofarmak a onkologické léčby

06/2019 PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; Mgr. Vojtěch Ondra; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Kolem 30 % pacientů během systémové onkologické léčby užívá potravinové doplňky a fytofarmaka v potenciálně nebezpečných kombinacích. Přírodní látky mohou interferovat s metabolickými enzymy a transportními proteiny, a tím narušovat metabolismus léčiva. V tomto přehledovém článku se zaměříme na nejčastěji užívaná fytofarmaka a léčivé rostliny, jejich vliv na onkologickou léčbu a případné možné vážné důsledky, které mohou pacientům způsobit.
CELÝ ČLÁNEK

Bezpečné podávání chemoterapie pomocí radiofrekvenční identifikace

03/2016 Jana Kocourková, Šárka Kozáková
Při léčbě onkologicky nemocných jsou používány látky s rizikem karcinogenity a mutagenity - tzv. cytostatika, která obecně patří k velmi nebezpečným látkám s nízkým terapeutickým indexem, to znamená léčiva s malým rozdílem mezi terapeutickou a toxickou dávkou. Z toho vyplývá, že špatně zvolená dávka může pacienta bezprostředně ohrozit na životě. Jednou z cest, jak minimalizovat možná lidská pochybení, je zajistit maximální kontrolu a zamezit vzniku chyb při přípravě a podání léku. Přesná evidence přípravy a podání cytotoxických léčiv je rovněž vyžadována ze zákona. V Masarykově onkologickém ústavu se od roku 2010 používá v rámci celého procesu přípravy a aplikace chemoterapie tzv. radiofrekvenční identifikace (RFID), která mimo jiné přináší sestrám naprostou jistotu při aplikaci léčiva a okamžitě je upozorní na možné neshody.
CELÝ ČLÁNEK