Zdraví ohrožující interakce fytofarmak a onkologické léčby

06/2019

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA1,2; Mgr. Vojtěch Ondra1,3; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.4

1 Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno

2 Farmakologický ústav LF MU, Brno

3 Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU, Brno

4 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Kolem 30 % pacientů během systémové onkologické léčby užívá potravinové doplňky a fytofarmaka v potenciálně nebezpečných kombinacích. Přírodní látky mohou interferovat s metabolickými enzymy a transportními proteiny, a tím narušovat metabolismus léčiva. V tomto přehledovém článku se zaměříme na nejčastěji užívaná fytofarmaka a léčivé rostliny, jejich vliv na onkologickou léčbu a případné možné vážné důsledky, které mohou pacientům způsobit.

 

Klíčová slova

fytofarmaka, léčivé rostliny, potravinové doplňky, onkologická léčba, interakce

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM