Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kotásek Rostislav . Zobrazit všechny články

Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

04/2023 MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; MUDr. Marcel Matzenauer, Ph.D.
Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I při použití moderních technik radioterapie dochází až u třetiny pacientů s karcirnomy vysokého rizika k recidivě onemocnění. Nejčastějším místem lokální recidivy je makroskopicky zobrazitelný primární tumor (dominantní intraprostatická léze). Lokální kontrola karcinomu prostaty je závislá na dodané dávce záření, proto fokální zvýšení dávky do oblasti dominantní intraprostatické léze snižuje četnost recidiv. V posledních několika letech byla publikována řada prací, které tuto hypotézu potvrdily za použití různých technik radioterapie. V článku uvádíme přehled významných studií na toto téma a uvádíme také naše zkušenosti s low-dose rate brachyterapií s fokálním boostem.
CELÝ ČLÁNEK

Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty - kazuistika

01/2022 MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I přes významné pokroky v radioterapii stále dochází téměř u třetiny pacientů k lokální recidivě onemocnění. Současné možnosti kurativní terapie lokální recidivy karcinomu prostaty po radioterapii zahrnují radikální prostatektomii, brachyterapii, kryoablaci, fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity (high-intensity focused ultrasound, HIFU). Vzhledem ke změnám tkání po proběhlém ozáření jsou všechny tyto metody zatíženy významným rizikem klinicky závažné toxicity a selhání léčby. Proto je velká část pacientů s radiorekurentním karcinomem prostaty léčena pouze paliativní hormonální léčbou, případně sledována bez aktivní terapie. Jednu z perspektivních metod u této skupiny pacientů představuje ireverzibilní elektroporace (irreversible electroporation, IRE). Kazuistika prezentuje pacienta s lokální recidivou karcinomu prostaty ošetřeného metodou IRE na našem pracovišti.
CELÝ ČLÁNEK