Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

04/2023

MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; MUDr. Marcel Matzenauer, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I při použití moderních technik radioterapie dochází až u třetiny pacientů s karcinomy vysokého rizika k recidivě onemocnění. Nejčastějším místem lokální recidivy je makroskopicky zobrazitelný primární tumor (dominantní intraprostatická léze). Lokální kontrola karcinomu prostaty je závislá na dodané dávce záření, proto fokální zvýšení dávky do oblasti dominantní intraprostatické léze snižuje četnost recidiv. V posledních několika letech byla publikována řada prací, které tuto hypotézu potvrdily za použití různých technik radioterapie. V článku uvádíme přehled významných studií na toto téma a uvádíme také naše zkušenosti s low-dose rate brachyterapií s fokálním boostem.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, lokální recidiva, fokální boost, dominantní intraprostatická léze

 

SUMMARY

Radiotherapy is beside surgery a standard therapeutic procedure in treatment of localized prostate cancer. However, relapse occurs almost in one third of patients in high-risk group despite progress in radiotherapy. The most common site of local failure is macroscopic visible primary tumor (dominant intraprostatic lesion). Local control of prostate cancer depends on delivered radiation dose. Focal boost to dominant intraprostatic lesion leads to reduction of local failure. Several studies have been published during last years, which tested this hypothesis. We present recent important studies on this topic along with our experiences with low dose rate brachytherapy for prostate cancer with focal boost.

 

Key words

prostate cancer, local failure, focal boost, dominant intraprostatic lesion

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM