Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kocáková Ilona . Zobrazit všechny články

Konkomitantní aplikace nivolumabu a cílené radioterapie s výrazným klinickým účinkem na generalizovaný melanom u pacienta ve vyšším věku - kazuistika

06/2020 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
V následující kazuistice popisujeme komplexní diagnostický a terapeutický postup u staršího pacienta s generalizovaným melanomem.
CELÝ ČLÁNEK

Terapie metastatického karcinomu prostaty

05/2016 Ivo Kocák, Ilona Kocáková
Karcinom prostaty je v počáteční fázi léčby považován za hormon-senzitivní onemocnění. Po dvou až třech letech léčby se rozvíjí rezistence na antiandrogenní léčbu a vzniká tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). V léčbě CRPC se podává chemoterapie, androgen-deprivační léčba II. generace, v klinických studiích imunoterapie. U pacientů s převažujícím postižením skeletu se uplatňuje podávání radioizotopů, nasazení bisfosfonátů a paliativní radioterapie.
CELÝ ČLÁNEK