Konkomitantní aplikace nivolumabu a cílené radioterapie s výrazným klinickým účinkem na generalizovaný melanom u pacienta ve vyšším věku - kazuistika

06/2020

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.1; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.1; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.2

1 Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

V následující kazuistice popisujeme komplexní diagnostický a terapeutický postup u staršího pacienta s generalizovaným melanomem.

 

Klíčová slova

melanom, PET/CT vyšetření, nivolumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM