Terapie metastatického karcinomu prostaty

05/2016

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je v počáteční fázi léčby považován za hormon-senzitivní onemocnění. Po dvou až třech letech léčby se rozvíjí rezistence na antiandrogenní léčbu a vzniká tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). V léčbě CRPC se podává chemoterapie, androgen-deprivační léčba II. generace, v klinických studiích imunoterapie. U pacientů s převažujícím postižením skeletu se uplatňuje podávání radioizotopů, nasazení bisfosfonátů a paliativní radioterapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kastračně rezistentní karcinom prostaty, docetaxel, kabazitaxel, abirateron acetát, enzalutamid, 223Ra dichlorid

 

SUMMARY

Prostate cancer is in the initial phase of treatment considered hormone-sensitive disease. After two to three years of treatment is gradually developing resistance to anti-androgen treatment and arises castrate resistant prostate cancer (CRPC). In the treatment of CRPC is administered chemotherapy, androgen-deprivation therapy, use of immunotherapy. In patients with prevailing skeletal involvement applies to delivery of radioisotopes, bisphosphonates and palliative radiotherapy.

 

KEY WORDS

castrate resistant prostate cancer, docetaxel, cabazitaxel, abiraterone acetat, enzalutamid, 223Ra dichlorid

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM