Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Klát Jaroslav . Zobrazit všechny články

Borderline nádory ovaria

04/2019 MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
Borderline nádory ovaria představují 10-20 % všech epiteliálních nádorů ovaria. Jsou charakterizované buněčnou proliferací a nukleární atypií, ale bez přítomné invaze. Od karcinomů se dále odlišují tím, že postihují mladší pacientky, jsou zachyceny především v časném stadiu, vyznačují se excelentní prognózou i u pokročilých onemocnění a mají rozdílné zastoupení jednotlivých histologických typů. Vzhledem k tomu, že až jedna třetina pacientek je mladší 40 let, je u těchto pacientek velkou výzvou zachování fertility. Určení správné strategie operační léčby u těchto pacientek je stále diskutováno. Vzhledem ke zvýšenému riziku recidivy především u konzervativních výkonů je nutné dlouhodobé sledování.
CELÝ ČLÁNEK

Význam chirurgické léčby v onkogynekologii

06/2016 Jaroslav Klát
Primární chirurgická léčba u časných stadií gynekologických malignit má zásadní význam jak stagingový, tak léčebný, umožňující rozlišit pacientky s velmi nízkým rizikem recidivy onemocnění, u kterých může být upuštěno od adjuvantní léčby. V případě vyšších stadií má primární chirurgická léčba význam především u zhoubných nádorů ovaria, kdy velikost ponechaného nádorového rezidua má zásadní vliv na celkové přežití. Cílem operační léčby by tak mělo být nulové (mikroskopické) reziduum. To platí i pro chirurgickou léčbu recidiv gynekologických malignit. Extendované chirurgické výkony (resekční operace na kličkách střevních, splenektomie, resekce jater, odstranění peritonea bránice atd.) u pokročilých stadií/rekurence onemocnění vyžadují multioborovou spolupráci. Z dostupných dat jasně vyplývá, že nejlepší výsledky jsou u pacientek operovaných v onkogynekologických centrech.
CELÝ ČLÁNEK