Význam chirurgické léčby v onkogynekologii

06/2016

Jaroslav Klát

Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava

 

SOUHRN

Primární chirurgická léčba u časných stadií gynekologických malignit má zásadní význam jak stagingový, tak léčebný, umožňující rozlišit pacientky s velmi nízkým rizikem recidivy onemocnění, u kterých může být upuštěno od adjuvantní léčby. V případě vyšších stadií má primární chirurgická léčba význam především u zhoubných nádorů ovaria, kdy velikost ponechaného nádorového rezidua má zásadní vliv na celkové přežití. Cílem operační léčby by tak mělo být nulové (mikroskopické) reziduum. To platí i pro chirurgickou léčbu recidiv gynekologických malignit. Extendované chirurgické výkony (resekční operace na kličkách střevních, splenektomie, resekce jater, odstranění peritonea bránice atd.) u pokročilých stadií/rekurence onemocnění vyžadují multioborovou spolupráci. Z dostupných dat jasně vyplývá, že nejlepší výsledky jsou u pacientek operovaných v onkogynekologických centrech.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom ovaria, karcinom hrdla děložního, karcinom endometria, karcinom vulvy, primární chirurgická léčba, nádorové reziduum

 

SUMMARY

Completeness of the primary surgical staging in early-stage gynaecological cancers has strong impact on a prognosis and it could distinguish between low and high risk patiens for the reccurence of the disease. The prognostic value of complete debulking on overall survival has been confirmed, especially in advance-stage ovarian tumors. The goal of treamtent is to achieve no macroscopic residual disease. The same strategy of surgical treatment is applied in tumor recurrence. In patiens presenting with extensive metastatic tumor spread, complete tumor resection may require extensive upper abdominal surgery, including procedures such as diaphragm resection or peritonectomy, splenectomy, or partial liver resection. These extended surgical procedures require a multidisciplinary approach. The patiens being treated in onco-gynecological centers have higher chance to achieve complete tumor resection.

 

KEY WORDS

ovarian cancer, cervical cancer, endometrial cancer, surgical treatment, residual tumor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM