Borderline nádory ovaria

04/2019

MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava

 

SOUHRN

Borderline nádory ovaria představují 10-20 % všech epiteliálních nádorů ovaria. Jsou charakterizované buněčnou proliferací a nukleární atypií, ale bez přítomné invaze. Od karcinomů se dále odlišují tím, že postihují mladší pacientky, jsou zachyceny především v časném stadiu, vyznačují se excelentní prognózou i u pokročilých onemocnění a mají rozdílné zastoupení jednotlivých histologických typů. Vzhledem k tomu, že až jedna třetina pacientek je mladší 40 let, je u těchto pacientek velkou výzvou zachování fertility. Určení správné strategie operační léčby u těchto pacientek je stále diskutováno. Vzhledem ke zvýšenému riziku recidivy především u konzervativních výkonů je nutné dlouhodobé sledování.

 

Klíčová slova

ovariální borderline tumor, fertilita, chirurgická léčba, adjuvantní léčba

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM