Borderline nádory ovaria

04/2019

MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava

 

SOUHRN

Borderline nádory ovaria představují 10-20 % všech epiteliálních nádorů ovaria. Jsou charakterizované buněčnou proliferací a nukleární atypií, ale bez přítomné invaze. Od karcinomů se dále odlišují tím, že postihují mladší pacientky, jsou zachyceny především v časném stadiu, vyznačují se excelentní prognózou i u pokročilých onemocnění a mají rozdílné zastoupení jednotlivých histologických typů. Vzhledem k tomu, že až jedna třetina pacientek je mladší 40 let, je u těchto pacientek velkou výzvou zachování fertility. Určení správné strategie operační léčby u těchto pacientek je stále diskutováno. Vzhledem ke zvýšenému riziku recidivy především u konzervativních výkonů je nutné dlouhodobé sledování.

 

Klíčová slova

ovariální borderline tumor, fertilita, chirurgická léčba, adjuvantní léčba

 

SUMMARY

Borderline ovarian tumors represent 10-20 % of all epithelial tumors of ovary. Borderline ovarian tumors are characterized by cellular proliferation and nuclear atypia, but they usually do not show infiltrative growth pattern. They differ from epithelial ovarian cancer by their low incidence, early stage diagnosis, different percentages of the most common histological types, and high survival rate even when associated with advanced stage of the disease. They occur in young women, which is why one of the objectives in these patients will be preservation of fertility. The management of these tumors is still controversial and widely discussed. Due to higher risk of recurrence in patients undergoing a conservative surgical treatment, the long-time follow-up is needed.

 

Key words

borderline ovarian tumor, fertility, surgical treatment, adjuvant treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM