Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kamarádová Kateřina . Zobrazit všechny články

Vzácné nádory a úskalí jejich diagnostiky z pohledu patologa

06/2021 MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.
Vzácná nádorová onemocnění se podle definice vyskytují u méně než 6 pacientů / 100 000 obyvatel za rok, přesto představují až 24 % ze všech diagnostikovaných malignit. Z patologického hlediska se jedná o široké spektrum morfologicky, fenotypově či molekulárně geneticky definovaných lézí. Jejich diagnostika by měla být komplexní a obvykle vyžaduje kvalitní erudici patologa a dostupnost potřebných vyšetřovacích metod včetně možnosti prediktivního testování. Tento text si klade za cíl přiblížit přístup k histopatologickému hodnocení vzácných nádorů i zdůraznit úskalí jejich diagnostiky.
CELÝ ČLÁNEK

Morfologie, staging, prognostické a prediktivní markery kolorektálního karcinomu - pohled patologa

05/2018 MUDr. Kateřina Kamarádová
Kolorektální karcinom je morfologicky, geneticky i klinicky heterogenní onemocnění. Přesné zhodnocení rozsahu postižení střeva, lymfatických uzlin a dalších orgánů (staging patologický i klinický) je nutné pro výběr adekvátní léčby podle platných léčebných postupů. Do popředí se nyní dostává hodnocení parametrů, které lépe definují biologické chování nádoru či ovlivňují jeho reakci na léčbu (prognostické anebo prediktivní faktory). Jedná se o morfologické, imunofenotypické i molekulárně genetické faktory jak ze strany vlastního karcinomu, tak okolního nenádorového mikroprostředí. Článek má za cíl přehlednou formou informovat o faktorech standardně vyšetřovaných i potenciálně nových, které podtrhují heterogenitu onemocnění, ale zároveň hrají roli v zařazování pacienta do přesněji definovaných skupin prognostických i léčebně prediktivních.
CELÝ ČLÁNEK