Morfologie, staging, prognostické a prediktivní markery kolorektálního karcinomu - pohled patologa

05/2018

MUDr. Kateřina Kamarádová

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je morfologicky, geneticky i klinicky heterogenní onemocnění. Přesné zhodnocení rozsahu postižení střeva, lymfatických uzlin a dalších orgánů (staging patologický i klinický) je nutné pro výběr adekvátní léčby podle platných léčebných postupů. Do popředí se nyní dostává hodnocení parametrů, které lépe definují biologické chování nádoru či ovlivňují jeho reakci na léčbu (prognostické anebo prediktivní faktory). Jedná se o morfologické, imunofenotypické i molekulárně genetické faktory jak ze strany vlastního karcinomu, tak okolního nenádorového mikroprostředí. Článek má za cíl přehlednou formou informovat o faktorech standardně vyšetřovaných i potenciálně nových, které podtrhují heterogenitu onemocnění, ale zároveň hrají roli v zařazování pacienta do přesněji definovaných skupin prognostických i léčebně prediktivních.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, grading, staging, histologický podtyp, patologie, molekulární charakteristiky, prognostické faktory, prediktivní faktory

 

SUMMARY

Colorectal carcinoma is morphologically, phenotypically and genetically hererogeneous disease. Accurate evaluation of the extent of the bowel, lymph nodes and other organs (pathological and clinical staging) is necessary for a selection of adequate treatment options according to the valid guidelines. Currently, there is a focus on finding and evaluation parameters and markers defining biological behavior of colorectal carcinoma or influencing treatment response of the tumor (prognostic and predictive factors). These factors include morphological, imunophenotypical and molecular factors concerning the tumor itself as well as its non-neoplastic microenvironment. The aim of the article is to review the standardly used as well as potentially new factors underlining the heterogeneity of colorectal carcinoma but also playing role in patient treatment and prognosis stratification.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, grading, staging, histologic subtype, pathology, molecular characteristics, prognostic factors, predictive factors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM