Morfologie, staging, prognostické a prediktivní markery kolorektálního karcinomu - pohled patologa

05/2018

MUDr. Kateřina Kamarádová

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je morfologicky, geneticky i klinicky heterogenní onemocnění. Přesné zhodnocení rozsahu postižení střeva, lymfatických uzlin a dalších orgánů (staging patologický i klinický) je nutné pro výběr adekvátní léčby podle platných léčebných postupů. Do popředí se nyní dostává hodnocení parametrů, které lépe definují biologické chování nádoru či ovlivňují jeho reakci na léčbu (prognostické anebo prediktivní faktory). Jedná se o morfologické, imunofenotypické i molekulárně genetické faktory jak ze strany vlastního karcinomu, tak okolního nenádorového mikroprostředí. Článek má za cíl přehlednou formou informovat o faktorech standardně vyšetřovaných i potenciálně nových, které podtrhují heterogenitu onemocnění, ale zároveň hrají roli v zařazování pacienta do přesněji definovaných skupin prognostických i léčebně prediktivních.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, grading, staging, histologický podtyp, patologie, molekulární charakteristiky, prognostické faktory, prediktivní faktory

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM