Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Jurečková Andrea . Zobrazit všechny články

Medulární karcinom štítné žlázy - kazuistiky

05/2021 MUDr. Andrea Jurečková
Prezentovány jsou dvě kazuistiky pacientů s metastazujícím medulárním karcinomem štítné žlázy, kteří podstoupili léčbu tyrosinkinázovými inhibitory. Srovnávána je účinnost léčby, na jedné straně dlouhodobá léčebná odpověď u pacienta se včasným záchytem metastatického rozsevu a na druhé straně rychlá progrese u nemocného s pozdní diagnózou a velkým rozsahem onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Neuroendokrinní karcinom jater - kazuistika

06/2020 MUDr. Andrea Jurečková
Prezentována je kazuistika pacientky s neuroendokrinním karcinomem jater a hormonálně podmíně­nou symptomatologií. Navzdory značnému vstupnímu rozsahu onemocnění a neuspokojivému účinku 1. linie léčby na bázi platiny byla následně léčena celkem třemi dalšími liniemi paliativní chemoterapie a přežívala více než 2,5 roku.
CELÝ ČLÁNEK

Lenvatinib jako nová možnost systémové léčby karcinomu štítné žlázy

05/2017 MUDr. Andrea Jurečková
Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence je však trvale na vzestupu. Nejčastěji se vyskytují diferencované karcinomy: papilární, folikulární a nádory z Hurthleho buněk. V iniciálních stadiích je prognóza těchto nádorů velmi příznivá. Pro pokročilé nebo metastatické formy však máme k dispozici jen omezený počet terapeutických modalit. V posledním desetiletí se do popředí zájmu dostal výzkum molekulární podstaty nádorových změn karcinomu štítné žlázy, který vedl k zavedení nových cílených léků pro terapii pokročilého onemocnění refrakterního na léčbu radiojódem. Multikinázové inhibitory mohou blokovat dráhy podílející se na proliferaci, invazi a neoangiogenezi tumorů štítné žlázy. Jejich účinnost byla prokázána v rámci klinických studií kontrolovaných placebem. Předmětem tohoto sdělení je multikinázový inhibitor lenvatinib.
CELÝ ČLÁNEK