Medulární karcinom štítné žlázy - kazuistiky

05/2021

MUDr. Andrea Jurečková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Prezentovány jsou dvě kazuistiky pacientů s metastazujícím medulárním karcinomem štítné žlázy, kteří podstoupili léčbu tyrosinkinázovými inhibitory. Srovnávána je účinnost léčby, na jedné straně dlouhodobá léčebná odpověď u pacienta se včasným záchytem metastatického rozsevu a na druhé straně rychlá progrese u nemocného s pozdní diagnózou a velkým rozsahem onemocnění.

 

Klíčová slova

medulární karcinom, cílená léčba, vandetanib, cabozantinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM