Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Jonášová Anna . Zobrazit všechny články

Aktuální možnosti biologické léčby u nemocných s myelodysplastickým syndromem

06/2022 Doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Myelodysplastický syndrom (myelodysplastic syndrome, MDS) je heterogenní závažné onemocnění krvetvorby. Terapie je dosud velmi svízelná jak u nízce, tak u vysoce rizikových skupin nemocných. Nicméně s kumulací našich znalostí týkajících se patogeneze tohoto onemocnění, a zvláště pak s rozvojem molekulárně genetických informací, se objevují nové, i cílené formy biologické léčby. Uvádíme souhrn používaných biologických terapeutických postupů u nemocných s MDS a nových perspektivních přípravků.
CELÝ ČLÁNEK