Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Fedorko Michal . Zobrazit všechny články

Radikální prostatektomie u oligometastatického karcinomu prostaty - ano, nebo ne?

02/2023 Doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
Radikální prostatektomie u primárně metastazujícího karcinomu prostaty je kontroverzním tématem. Zvýšený zájem o toto téma vyvstává v souvislosti s dostupností citlivých zobrazovacích metod a detekcí tzv. oligometastatického onemocnění, kdy kombinace lokální a systémové léčby může být pro vybrané pacienty přínosná. Článek přináší souhrnnou informaci o postavení cytoredukční radikální prostatektomie v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s důrazem na potenciální indikace, peroperační výsledky, multimodální léčbu a onkologické výsledky v kontextu aktuálně dostupných, poměrně heterogenních dat různé kvality. Při absenci kvalitních prospektivních randomizovaných klinických studií (a tedy s nutností opatrné interpretace) může cytoredukční radikální prostatektomie v kombinaci s hormonální léčbou prodloužit přežití bez progrese, nádorově specifické i celkové přežití. Ve srovnání se samotnou hormonální léčbou vede operace k významné redukci lokálních komplikací spojených s progresí onemocnění. Funkční výsledky a výskyt komplikací se neodlišují od radikální prostatektomie prováděné pro vysoce rizikový lokalizovaný karcinom prostaty.
CELÝ ČLÁNEK

Neoadjuvantní chemoterapie v léčbě invazivního karcinomu močového měchýře z pohledu urologa

02/2022 MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
Standardní léčbou karcinomu močového měchýře infiltrujícího svalovinu je radikální cystektomie s pánevní lymfadenektomií. Téměř polovina pacientů však po operaci progreduje do metastazujícího onemocnění, tedy u značné části pacientů není samotná chirurgická léčba dostačující. Neoadjuvantní chemoterapie s cílem zlepšit tyto výsledky je využívána již od 80. let 20. století a v dnešní době máme dostatek důkazů pro její využití v rutinní klinické praxi. Článek poskytuje přehlednou informaci o významu, předpokladech, indikaci, režimu, tolerabilitě a účinnosti neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu močového měchýře včetně aktuálních doporučení.
CELÝ ČLÁNEK