Neoadjuvantní chemoterapie v léčbě invazivního karcinomu močového měchýře z pohledu urologa

02/2022

MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Standardní léčbou karcinomu močového měchýře infiltrujícího svalovinu je radikální cystektomie s pánevní lymfadenektomií. Téměř polovina pacientů však po operaci progreduje do metastazujícího onemocnění, tedy u značné části pacientů není samotná chirurgická léčba dostačující. Neoadjuvantní chemoterapie s cílem zlepšit tyto výsledky je využívána již od 80. let 20. století a v dnešní době máme dostatek důkazů pro její využití v rutinní klinické praxi. Článek poskytuje přehlednou informaci o významu, předpokladech, indikaci, režimu, tolerabilitě a účinnosti neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu močového měchýře včetně aktuálních doporučení.

 

Klíčová slova

celkové přežití, karcinom močového měchýře, neoadjuvantní chemoterapie

 

SUMMARY

Radical cystectomy with pelvic lymphadenectomy represents the standard treatment of muscle-invasive bladder cancer. However, almost half of the patients progress to metastatic disease so surgical treatment alone is not sufficient in a significant proportion of patients. Neoadjuvant chemotherapy to improve these results has been used since the 1980s, and we now have enough evidence for its use in clinical practice. The article provides an overview of importance, purposes, indications, regimen, tolerability and effectivity of neoadjuvant chemotherapy in bladder cancer, including current recommendations.

 

Key words

bladder cancer, neoadjuvant chemotherapy, overall survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM