Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Bouda Jiří . Zobrazit všechny články

Molekulární klasifikace endometriálních karcinomů

04/2021 Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.; RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.; prof. MUDr. Michal Michal; prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.; MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.; MUDr. Pavel Vlasák; MUDr. Petr Straník
Základem diagnostiky endometriálního karcinomu je histopatologická morfologie. Bokhman v roce 1983 položil základ klasickému dělení endometriálního karcinomu na dvě poměrně široké skupiny nádorů rozdílných v patogenezi. Tato klasifikace splňuje didaktický účel, poskytuje snadnou orientaci pro epidemiologická data, avšak není vhodná ke stratifikaci pacientek. Toto dělení v sobě nese široký překryv klinických, patologických i molekulárních vlastností tumorů. The Cancer Genome Atlas (TCGA) projekt řadí endometriální tumory do čtyř skupin na základě molekulárně genetických vlastností. Integrace histopatologického nálezu spolu s molekulární klasifikací se jeví jako nejlepší přístup pro hodnocení každého jednotlivého nádoru.
CELÝ ČLÁNEK

Nové poznatky v etiopatogenezi epiteliálních nádorů ovaria, tuby a peritonea a jejich vliv na klinickou praxi

06/2016 Jiri Bouda, Jiří Presli, Robert Slunéčko
Dle nejnovějších poznatků dělíme nádory ovaria, tuby a peritonea do dvou skupin, které se liší jak původem, tak biologickým chováním. Za prekurzor druhé skupiny, extrauterinních pánevních serózních karcinomů, je považován STIC - serous tubal intraepithelial carcinoma. Poznatky o etiopatogenezi těchto nádorů kladou nejen nové požadavky na diagnostiku, ale otevírají rovněž nové možnosti pro selektivní screening rizikových pacientek a také pro cílenou chirurgickou i onkologickou léčbu.
CELÝ ČLÁNEK