Nové poznatky v etiopatogenezi epiteliálních nádorů ovaria, tuby a peritonea a jejich vliv na klinickou praxi

06/2016

Jiri Bouda1, Jiří Presli, Robert Slunéčko2

1  Gyneko­logickoporodnická klinika LF UK a FN Plzeň

2  Šiklův patologický ústav Plzeň

 

SOUHRN

Dle nejnovějších poznatků dělíme nádory ovaria, tuby a peritonea do dvou skupin, které se liší jak původem, tak biologickým chováním. Za prekurzor druhé skupiny, extrauterinních pánevních serózních karcinomů, je považován STIC - serous tubal intraepithelial carcinoma. Poznatky o etiopatogenezi těchto nádorů kladou nejen nové požadavky na diagnostiku, ale otevírají rovněž nové možnosti pro selektivní screening rizikových pacientek a také pro cílenou chirurgickou i onkologickou léčbu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

STIC - serous tubal intraepithelial carcinoma, extrauterinní pánevní serózní karcinomy, etiopatogeneze, profylaktické operace

 

SUMMARY

According to current knowledge we can divide ovarian, tubal, and peritoneal tumors into two groups which differ both in origin and biological behavior. STIC - serous tubal intraepithelial carcinoma is a plausible precursor of the second group - extrauterine pelvic serous carcinomas. Recent data on the etiopathogenesis of these tumors put new demands on diagnostics, but also opens up new possibilities for selective screening of high-risk patients and also for targeted surgical and oncological treatment.

 

KEY WORDS

STIC - serous tubal intraepithelial carcinoma, extrauterine pelvic serous carcinomas, etiopathogenesis, profylactic procedures

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM