Molekulární klasifikace endometriálních karcinomů

04/2021

Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.1; RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.2; prof. MUDr. Michal Michal2; prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.1; MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.1; MUDr. Pavel Vlasák1; MUDr. Petr Straník1

1 Gynekologicko porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

2 Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

 

SOUHRN

Základem diagnostiky endometriálního karcinomu je histopatologická morfologie. Bokhman v roce 1983 položil základ klasickému dělení endometriálního karcinomu na dvě poměrně široké skupiny nádorů rozdílných v patogenezi. Tato klasifikace splňuje didaktický účel, poskytuje snadnou orientaci pro epidemiologická data, avšak není vhodná ke stratifikaci pacientek. Toto dělení v sobě nese široký překryv klinických, patologických i molekulárních vlastností tumorů. The Cancer Genome Atlas (TCGA) projekt řadí endometriální tumory do čtyř skupin na základě molekulárně genetických vlastností. Integrace histopatologického nálezu spolu s molekulární klasifikací se jeví jako nejlepší přístup pro hodnocení každého jednotlivého nádoru.

 

Klíčová slova

endometriální karcinom, molekulární klasifikace, POLE mutace, mismatch repair deficientní nádory (MMRd), nádory s nespecifickým molekulárním profilem (NSMP), TP53 mutace

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM