Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Abrahámová Jitka . Zobrazit všechny články

Eribulin – indikace a léčebné výsledky

02/2017 MUDr. Zuzana Donátová, MUDr. Drahomíra Kordíková, prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Karcinom prsu je ve stadiu metastatického onemocnění považován za nevyléčitelnou nemoc. U přibližně 20 % všech léčených pacientek jsou přítomny vzdálené metastázy. Díky nabídce nových možností cytostatické a cílené léčby došlo k prodloužení života pacientek i s tímto metastatickým onemocněním. Eribulin je považován za nové účinné cytostatikum u předléčených pacientek s lokálně pokročilým a metastazujícím karcinomem prsu. Další zkoumání jeho využití rozšířilo indikaci o léčbu liposarkomu.
CELÝ ČLÁNEK

Účinek biochemoterapie u kolorektálního karcinomu v 1. linii - kombinace FOLFOX + panitumumab

11/2016 Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová
Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění v České republice. Chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou je základní volbou v terapii metastazujícího nebo primárního neoperabilního kolorektálního karcinomu. Účinek přidání panitumumabu k režimu FOLFOX v první linii a k režimu FOLFIRI v první a druhé linii léčby metastazujího kolorektálního karcinomu s genem KRAS divokého typu byla prokázána v randomizovaných klinických studiích fáze III. Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový faktor. Profil bezpečnosti panitumumabu v kombinaci s chemoterapií je dobrý.
CELÝ ČLÁNEK