Eribulin – indikace a léčebné výsledky

02/2017

MUDr. Zuzana Donátová, MUDr. Drahomíra Kordíková, prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom prsu je ve stadiu metastatického onemocnění považován za nevyléčitelnou nemoc. U přibližně 20 % všech léčených pacientek jsou přítomny vzdálené metastázy. Díky nabídce nových možností cytostatické a cílené léčby došlo k prodloužení života pacientek i s tímto metastatickým onemocněním. Eribulin je považován za nové účinné cytostatikum u předléčených pacientek s lokálně pokročilým a metastazujícím karcinomem prsu. Další zkoumání jeho využití rozšířilo indikaci o léčbu liposarkomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, eribulin, kvalita života, liposarkom

 

SUMMARY

Breast cancer in metastatic stage is considered as incurable disease. About 20% of all patients have distant metastases. The offer of new cytotoxic and biological agents caused prolongation of the overall survival in patients with metastatic disease. Eribulin is considered as the new effective cytotoxic agent for pre‑treated patients with locally recurrent and metastatic breast cancer. Continuous research of its use was followed with extension of the indication in treatment of liposarcoma.

 

KEY WORDS

breast cancer, eribulin, quality of life, liposarcoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM